Astrofizyka komputerowa
Fizyka komputerowa
Dwie specjalności
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Perspektywy pracy

   Absolwent kierunku fizyka jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego może również pracować w szkolnictwie.
   Po specjalnościach – fizyka komputerowa oraz astrofizyka komputerowa absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach z dużą infrastrukturą sieci komputerowej, w których masowo przetwarza się i analizuje dane cyfrowe (przemysł, telekomunikacja, bankowość, medycyna).

   Fizyk medyczny to zawód medyczny, który polega na obsłudze sprzętu medycznego, planowaniu terapii i nadzorowaniu różnych procedur związanych z obrazowaniem medycznym. Osoba wykonująca ten zawód musi łączyć w sobie wiedzę techniczną i naukową z dużą wrażliwością i umiejętnością pracy w zespole oraz pracy z pacjentem. Wraz ze postępującą technologizacją medycyny, fizycy medyczni stają sie coraz bardziej poszukiwanymi specjalistami. Zgodnie z raportami AAPM (American Association of Medical Physicists) z lat 2012-2014, zapotrzebowanie na fizyków medycznych znacznie przekracza możliwości kształcenia nowej kadry w tej dziedzinie.

Ponadto absolwenci kierunku fizyka uzyskują kwalifikacje umożliwiające różnorodny wybór kariery zawodowej. Specyfika studiów na tym kierunku powoduje, że absolwenci potrafią dostosować się do warunków dzisiejszego rynku pracy, radząc sobie w laboratorium badawczym lub przemysłowym, w firmie komputerowej czy w szkole. Często fizyków można spotkać w specjalistycznych miejscach pracy nie związanych z fizyką jak banki, duże jednostki administracji publicznej, firmy konsultingowe itp. co jest dodatkowym potwierdzeniem specyfiki kształcenia na kierunku fizyka rozwijającego umiejętność dokonania analizy, umiejętność redukowania złożonego problemu do istotnych jego składowych i znalezienia jego rozwiązania.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński, powered by drupal, panels & panels everywhere